Świadczymy usługi w zakresie:

 • budowa dróg technologicznych (gruz, kamień, kliniec itp.)
 • profilowanie, równanie i utwardzanie dróg gruntowych (Równiarki.Walce)
 • technologiczne przesiewanie kruszywa, tłucznia kolejowego itp. (różne frakcje)
 • usługi sprzętem budowlanym lekkim i ciężkim
 • transport drogowy
 • kruszenie gruzu budowlanego, kamieni
 • kopalnia kruszywa i torfu
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • wszelkiego rodzaju roboty ziemne (wykopy,przepusty)
 • budowy parkingów (płyty betonowe, różne frakcje gruzu budowlanego i kamienia)
 • kompleksowe rozbiórki budowli z jednoczesnym kruszeniem uzyskanego materiału
 • zimowe utrzymanie dróg

Gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych nam usług.